fagbrev i salgsfaget

fagbrev i salgsfaget

For bedrifter

Vi tilbyr Gratis fagbrevkurs innenfor salgsfaget for bedrifter .

Konsulentas er som tilbyder hos Kompetanse Norge, med i en prøveordning for fagopplæring i Kompetansepluss, derfor kan vi nå tilby  kurs innenfor Salgsfaget.

Er det gratis?
Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, det er kun eksamen- og fagprøveavgift og pensumlitteratur, som en må dekke selv.

Hvem kan ta disse kursene?
Disse kursene er gratis for bedrifter som ønsker eget kurs for sine ansatte. Det må være minimum 8 deltakere og de ansatte bør ha  4 års relevant praksis innenfor faget. Kurset er en kombinasjon av klasseroms og/eller nettundervisning. Bedriften må stille møtelokaler til disposisjon ved samlinger.

Når er kurset?
Vi starter opp når dere ønsker og avsluttes rett før eksamen i enten juni/november. Kurset går en gang per uke over 20 ganger og er basert på både undervisning og noe selvstudie med oppgaveløsninger.

Kursets innhold:
Kurset deles opp i følgende moduler og bygger på Kunnskapsdepartementets læringsplan:

  1. Bedriften
  2. Markedsføring
  3. Salg
  4. Service
  5. Lønnsomhet
  6. Økonomi
  7. Lover
  8. Eksamensøving

Gjennom hele kurset har vi fokus på å løse tidligere eksamensoppgaver slik at en er godt forberedt når eksamensdagen kommer.

Fyll ut skjema under og vi kontakter deg  etter vi har mottatt din melding om interesse for kurset.

Har du noen spørsmål, send oss en mail til: kurs@konsulentas.no (merk. Fagbrev Salgsfaget), eller ring
Hege Gjermundnes 481 57 433  | Kirsten Olsson:  916 79 782

Om kurs og deltakere

Praktisk info om privatisteksamen:

Du må selv melde deg opp til privatisteksamen på www.privatistweb.no .
Påmeldingsfrist er i februarr for eksamen vår 2021
Eksamensdatoen er vanligvis helt i slutten av november, og du kan ikke gå opp til fagbrev før du har bestått denne.

Eksamensavgift for er kr 1150,-

Meld deg opp i SLG3102 SALGSFAGET www.privatistweb.no

Ønsker du å avlegge eksamen i Kristiansand eller byene vestover må du melde deg til eksamen i «Agder fylkeskommune. Gamle Vest-Agder»
Det er ikke mulig å endre eksamenssted etter at påmeldingsfristen er utgått.
Eksamen avholdes på en videregående skole i en av de større byene i ditt fylke. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra internett. Du får karakter på eksamen, likt som i videregående skole.

Når eksamen er bestått kan du melde deg opp til fagprøve forutsatt at du har nok praksis (tilsvarende fem år i 100% stilling). Dette gjøres til opplæringskontoret i ditt fylke.
Du kan ta eksamen selv om du ennå ikke har nok praksis, den går ikke ut på dato. Da kan du melde deg opp til fagprøve straks du har nok praksis ute å måtte vente til etter neste eksamen, som kun avholdes to ganger i året.
Gebyr for å melde seg opp til fagprøve er kr 951,-

Når praksis er godkjent kontakter sensorene deg med forslag til dato for fagprøve. Prøven avholdes på din arbeidsplass så sant dette er mulig.
Fagprøven går over fem dager, og inneholder både skriftlige-, muntlige- og praktiske oppgaver. Du får her vist dine ferdigheter som salgsarbeider, og har muligheten til å briljere med dine kunnskaper.
Karakterer er: Ikke bestått, Bestått, Meget godt bestått

Vi vil gjerne hjelpe deg!