Dette er siden for deg som deltar på kurs i 2020. Her finner du praktisk info og undervisningsmateriell.
Vi setter stor pris på en tilbakemelding hvis du har input til info som bør legges ut.

Kursmateriell og nyttig info