916 79 782
Markensgate 8, 4611 Kristiansand

KUNDESERTIFIKATET

    

Kundesertifikatet sikrer en god opplevelse for alle!

Konsulentas og Taxiskolen samarbeider om Kundesertifikatet som skal gjør taxinæringen Kundeklar.

Taxisjåfører møter mange utfordringer i sin arbeidshverdag. Kundesertifikatet sikrer at du som sjåfør er godt rustet til å møte alle typer kunder,
og ivareta dem på best mulig måte. En trygg sjåfør gir en god kundeopplevelse, og du sikrer at kunden kommer tilbake til ditt selskap.

 

Modul 1 – dag 1
TEMA: Info om kurset og hvordan det skal gjennomføres, samt gruppeoppgaver.

KOMMUNIKASJON –
Verbal og nonverbal kommunikasjon, tekstforståelse, relasjoner.
Kommunikasjon på arbeidsplassen, kommunikasjon og kultur, tolke kroppsspråk, lytting.

KONFLIKTER:
Hva er uenighet – hva er konflikt?
Hersketeknikker
Hvordan unngå konflikter med taxipassasjerer
Konfliktløsning

 

Modul 1 – dag 2
TEMA: Kundebehandling og gode arbeidsvaner, samt gruppeoppgaver

HVA ER SERVICE?
Hvordan ta i mot kunden (holdeplass, flyplass, pasienttransport, skoletransport, TT-kjøring.
Enkle steg når du skal kommunisere med passasjer.
Trygghet. Passasjerens sikkerhet og trygghet er viktig.

SENTRAL/ CALLSENTER
Hvordan kan vi som sentral være best?

  • Sentralen, sjåføren, bilen

Hva forventer sjåføren av sentralen, hva forventer sentralen av sjåføren.
Oppgave: gode samarbeidsrutiner.

BELASTNINGER:
Utstyr, løfteteknikker, trening, kosthold, pasienttransport, stress.
Hva er bra utstyr, løfteteknikk osv.

«DET LILLE EKSTRA»
Være godt rustet til å møte alle type kunder og ivareta dem på best mulig måte.

  • En trygg sjåfør gir en god kundeopplevelse.

 

Modul 2 – dag 3
TEMA: Kort repetisjon av MODUL 1,
Arbeidsmiljø, forståelsen for taxiyrket, væremåte, kultur, organisasjonen

ARBEIDSMILJØ
Ærlighet, åpenhet, høflighet, respekt, NULL-toleranse for mobbing, humor, kulturforståelse,
Finne løsninger i fellesskap, arbeidsmiljøloven.

VÆREMÅTE
Callsenteret, sentralen, eiere, sjåfører, kunder
Språkbruk/ faguttrykk, engasjement, empati, løsningsorientert

SAMFUNNSANSVAR:
Ansvar for fellesskapet, integrering, oppførsel på holdeplasser, kulturforståelse

HVA ER KULTUR?

KULTUR OG KOMMUNIKASJON
Kommunikasjon er kulturavhengig.
Utfordringer: Fordommer, dialekter, forståelse av ironi, holdninger

ORGANISASJONEN I UTVIKLING
ALLE er en del av organisasjonen
Struktur, roller, ansvar, kultur, verdier, prosesser, kommunikasjon

 

Modul 2 – dag 4
TEMA: Omdømme og etikk, Workshop

OMDØMME, ETIKK OG MORAL
De egenskapene ved Taxisentralen som utvikles over tid i folks bevissthet ut i fra sentralens relasjoner til sine omgivelser
Hva er etikk, hva er moral. Forskjellen på etikk og moral

TROVERDIGHET
Hva må gjøres for å skape tillitt og troverdighet?

YRKESSTOLTHET/ RELASJONER/ VÆREMÅTE
Hvordan kan kunde/ passasjer oppleve at sjåføren er stolt
Kjenne seg selv, respekt for passasjerens integritet, rett til selvbestemmelse
Væremåte overfor sentral, ledere, sjåfører, kunder

WORKSHOP
Tiltak – test – evaluering.

For mer informasjon, kontakt post@konsulentas eller tlf 916 79 782